OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Ovi opći uvjeti korištenja web stranice se odnose na sve korisnike i na sve oblike korištenja web stranice www.moliere.hr , u vlasništvu MOLIERE, trgovina za prehranu i dodatke prehrani za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče (u nastavku »pružatelj« ili »MOLIERE«). Korisnik odnosno posjetitelj uporabom web stranice www.moliere.hr potvrđuje da je pažljivo pročitao niže navedene uvjete korištenja te da je s njima suglasan i prihvaća ih u cijelosti.

Predmetni uvjeti korištenja su u nastavku označeni kao uvjeti. Web stranica, ostale web odnosno digitalne usluge odnosno aplikacije pružatelja su u nastavku označene kao web stranica odnosno web usluge odnosno također kao usluge. Korisnici odnosno posjetitelji su u nastavku označeni (uopćeno) kao: korisnik.

Uvjeti korištenja se primjenjuju na sve korisnike, koji kao prijavljeni (registrirani) ili neprijavljeni posjetitelji pristupaju web stranici pružatelja. Pristup web stranici pružatelja znači da ste suglasni sa svim ovdje navedenim ograničenjima i uvjetima i da ste kao korisnik odnosno posjetitelj web stranice prethodno jasno i detaljno upoznati sa uvjetima korištenja, kao i o voditelju zbirke osobnih podataka i kolačićima te o svrsi obrade podataka te da ste suglasni s tom politikom. Uvjeti određuju uvjete korištenja web stranice, web portala i web aplikacije te drugih web sadržaja pružatelja te objašnjavaju na koji način pružatelj koristi osobne podatke i kolačiće.

Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, pružatelj vas odgovara od daljnje uporabe web stranice odnosno sudjelovanja u web aktivnostima odnosno uslugama pružatelja te preporučuje da te stranice odnosno usluge ne koristite te ih napustite.

Pružatelj u nastojanju da zaštiti svoje usluge i korisnike, zadržava pravo da blokira ili na bilo koji drugi način spriječi dostavu bilo kakve elektroničke pošte ili drugog oblika komunikacije s web stranicom,  ili da korisnike spriječi u kršenju prava drugih osoba (npr. autorskih prava). Pružatelj s tehnologijom odnosno drugim sredstvima koje koristi može spriječiti ili prekinuti korištenje usluge.

Pružatelj zadržava pravo da sadržaj web stranice i web aplikacija te općenito sadržaje, na bilo koji način i bez razloga, odnosno bez navođenja razloga izmijeni ili ažurira bez prethodnog upozorenja. Pružatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice takvih izmjena.

O web stranici

Pružatelj se obvezuje da će u dobroj vjeri i u okviru vlastitih mogućnosti brinuti za pravilnost i točnost objavljenih sadržaja na web stranici, s time da ne isključuje mogućnost pojave mogućih jezičnih, tehničkih ili sadržajnih pogrešaka u objavljenom sadržaju.  Informacije, objavljene na web stranici su isključivo informativne prirode, te pružatelj ne može preuzeti odgovornost za njihovu apsolutnu točnost a time i za moguću štetu ili izgubljenu dobit ili neimovinsku štetu koja bi korisniku mogla nastati zbog postojanja, pristupa, korištenja i/ili nemogućnosti korištenja web stranice www.moliere.hr.

Korištenje web stranice i web aplikacija je na vlastitu odgovornost. Pružatelj ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi proizašla iz postojanja, pristupa, korištenja i/ili nemogućnosti korištenja web stranice i web aplikacija i/ili svih sadržaja te/ili informacija ili bi s njima bila povezana. Pružatelj ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi neometanog funkcioniranja web stranice ili web aplikacija. Pružatelj također ne odgovara za oblik ili sadržaj podataka koje se dobiju putem poveznica koje nisu u vlasništvo pružatelja te također ne odgovara na poštivanje privatnosti na navedenim poveznicama. Web stranica odnosno portali i aplikacije mogu sadržavati poveznice do drugih web stranica. Klikom za povezivanje do neke od drugih web stranica trećih osoba korisnik mora biti svjestan da te web stranice imaju vlastite uvjete korištenja i politike zaštite osobnih podataka. Prije korištenja tih stranica korisnik mora provjeriti njihove uvjete i njihovu politiku privatnosti. Pružatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za web stranice trećih osoba.

O autorskim pravima

Pružatelj je nositelj svih materijalnih i moralnih autorskih prava nad autorskim sadržajima u najširem smislu (sadržaja, teksta, fotografije, grafičkih elemenata, ilustracija odnosno bilo kojeg oblika u kojem je predstavljen sadržaj, video, glazba, itd.) koji su objavljeni na web stranici odnosno na web aplikacijama. Nositelji sadržaja mogu biti i partneri pružatelja ili ugovorni suradnici te su ti i takvi sadržaji primjereno označeni uz navođenje izvora i autora. Sadržaje koje objavi pružatelj dozvoljeno je pregledavati. U skladu sa zakonodavstvom koje uređuje autorska i druga srodna prava te intelektualno vlasništvo, autorska su djela zaštićena samom činjenicom nastanka te ih nije potrebno posebno označavati. Bez prethodnog znanja ili suglasnosti neovlaštenim se osobama zabranjuje daljnja reprodukcija, distribucija, mijenjanje, javno prikazivanje i emitiranje kao i drugi oblici uporabe autorskog djela, što uključuje korištenje podataka i sadržaja. Za moguće daljnje raspolaganje trećih osobama sadržajem pružatelj nije odgovoran, s čime je korisnik upoznat i to prihvaća.

U slučaju bilo kakvog dozvoljenog korištenja sadržaja koje objavljuje pružatelj, moraju se sačuvati sve oznake autorskog prava i prava industrijskog vlasništva te ostale obavijesti i upozorenja. Nositelj znakova i žigova koji se pojavljuju na web stranicama je pružatelj ili treća osoba. Bilo kakva uporaba tih znakova je izričito zabranjena bez prethodne odgovarajuće pisane suglasnosti nositelja prava. Svi znakovi, uključivo i znakovi koji nisu registrirani kao žigovi su zaštićeni u skladu s pravilima o autorskom pravu.

U slučaju citiranja sadržaja ili podataka dozvoljeno je da napravite poveznicu na web stranicu MOLIERE. Poveznice nije dozvoljeno objavljivati na stranicama sa nezakonitim ili nemoralnim sadržajem. Vlasnik i/ili administrator web mjesta na kojem je objavljena poveznica na zahtjev MOLIERA je takvu poveznicu dužan ukloniti.

Slanje ideja bez zahtjeva

Pružatelj ili njegovi zaposlenici ne primaju odnosno smatraju nezatraženim odnosno nenaručenim sve ideje, uključujući i ideje za nove usluge ili djelatnosti, postupke, materijale ili imena novih usluga. Pružatelj moli da mu se, bez njegovog traženja, ne dostavljaju ideje, prezentacije ili druga djela. Svrha ovih pravila je da pružatelj izbjegne moguće nerazumijevanje ili spor kada se usluge odnosno djelatnosti pružatelja mogu činiti slične idejama koje su poslane pružatelju. Slijedom navedenog, pružatelj moli da njemu ili bilo kojoj trećoj osobi koja je s njime povezana korisnici bez njegovog traženja ne šalju ideje i drugo gradivo. Ukoliko protivno ovom traženju da ideje i gradivo ne šaljete pružatelju to ipak učinite, pružatelj ne daje nikakva jamstva da će se s idejama i gradivom postupati kao povjerljivima ili kao vlasništvom korisnika.

Registracija korisnika (korisnički račun)

Za korištenje pojedinačnih sadržaja ili usluga na web stranici (kao što su npr. korištenje povlaštenih programa pružatelja, popusti za iduću online kupnju u web trgovini pružatelja ili jednostavno ponovno naručivanje bez potrebe da se ispočetka unesu svi podaci, gdje pružatelj prednosti registracije predstavlja na svojoj web stranici), korisnik se na web stranici mora registrirati i tom prilikom kreirati svoj korisnički račun.

Korisnik za uspješnu prvu registraciju na web stranici u prijavni obrazac mora unijeti sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu boravišta, kontakt telefonski broj, e-mail adresu i lozinku. Za uspješnu prvu registraciju korisnik također mora označiti polje da se slaže sa ovim uvjetima, sa Općim uvjetima za web trgovinu pružatelja te da daje suglasnost pružatelju da obrađuje njegove osobne podatke, koje je unio u obrazac prilikom registracije, za potrebe pružanja usluga u okviru web trgovine.

Za registraciju korisnik mora imati najmanje osamnaest godina.

Pružatelj zadržava pravo da ugasi nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su, prema kriterijima pružatelja duže vrijeme neaktivni.

Ukoliko dođe do promjene osobnih podataka, korisnik je ovlašten i dužan ažurirati svoj korisnički račun.

Pružatelj zadržava pravo, ukoliko dođe do bilo kakve povrede Općih uvjeta web stranice ili zbog bilo kojeg drugog oblika usporavanja ili ometanja funkcioniranja web stranice od strane korisnika, odbiti registraciju, ukinuti ili ograničiti mogućnost daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran kao i poduzeti sve druge mjere.

Korisnik je osobno odgovoran za privatnost i sigurno čuvanje svakog korisničkog imena i lozinke, kojima pristupa do korisničkog računa te je suglasan da će pružatelja bez odgode obavijestiti ukoliko bi ikada posumnjao da je ugrožena sigurnost njegovog korisničkog računa.

Ukoliko bi postojala sumnja o ugroženoj sigurnosti, korisnik mora promijeniti lozinku. Pružatelj zadržava pravo od korisnika zahtijevati promjenu lozinke, a u protivnom pružatelj ima pravo blokirati korisnikov korisnički račun.

Pružatelj, iz opravdanih razloga (npr. zlouporaba, tehničke poteškoće), zadržava pravo odbiti registraciju odnosno zbog tih razloga nije dužan provesti registraciju.

Zaštita privatnosti i sigurnost podatka

Pružatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika koje je korisnik unio u registracijski obrazac prilikom kreiranja korisničkog računa na web mjestu: ime i prezime odnosno tvrtka korisnika, adresa, broj telefona, e-mail adresa te mogući drugi podaci koje korisnik dobrovoljno otkrije pružatelju. Pružatelj navedene osobne podatke obrađuje za potrebe pružanja usluge web trgovine (što uključuje kupovanje u web trgovini, dostavu robe korisniku itd.). Istovjetne osobne podatke pružatelj prikuplja i u slučaju da korisnik koristi web trgovinu pružatelja bez prethodne registracije, tj. kao gost.

Obrada prethodno navedenih osobnih podataka je nužna kako bi se omogućio pristup do web portala i do svih usluga koje su dostupne u web trgovini pružatelja (uključujući dostavu robe korisniku), radi čega je suglasnost za obradu osobnih podataka, dostavljenih u obrascu za registraciju, uvjet za uspješnu registraciju na web stranici kao i za naručivanje robe u web trgovini u svojstvu gosta.

Pružatelj pribavljene osobne podatke korisnika može obrađivati i u informativne svrhe i za promociju robe koju nudi u web trgovini i u fizičkom prodajnom mjestu, te za sve druge promocijske namjene.

Pružatelj osobne podatke korisnika sprema i obrađuje za gore navedene svrhe samo u slučaju kada je korisnik za to dao izričitu suglasnost te na sljedeći način:

  • korisnik web stranice označavanjem posebne kućice prilikom prve registracije u web trgovini ili prilikom slanja narudžbe u web trgovini kao gost, daje suglasnost pružatelju da pružatelj sve osobne podatke koje je korisnik upisao u obrazac za registraciju odnosno u obrazac za naručivanje, obrađuje za potrebu pružanja usluge web trgovine;
  • korisnik web stranice označavanjem posebne kućice prilikom prve registracije u web trgovini ili prilikom slanja narudžbe u web trgovini kao gost, daje suglasnost pružatelju za obradu e-mail adrese korisnika za potrebe neposrednog obavještavanja o pogodnostima te slanja promidžbenih poruka i za potrebe anketiranja.

Ukoliko korisnik ne bi označio da je suglasan sa korištenjem njegovih osobnih podataka za bilo koju od gore navedenih namjena, pružatelj njegove osobne podatke za te svrhe neće koristiti, s time da u slučaju da korisnik uskrati suglasnost za potrebe web trgovine, pružatelj usluge ne može osigurati mogućnost korištenja usluga web trgovine niti je moguća registracija korisnika.

Pružatelj od korisnika web stranice i web aplikacija prikuplja samo one podatke koje dobije dobrovoljno. Osobne podatke pružatelj prikuplja samo u slučaju kada je to potrebno zbog sudjelovanja u određenoj radnji, s time da je takvo sudjelovanje, kao dostava osobnih podataka, isključivo dobrovoljno.

Nakon što pribavi suglasnost korisnika za obradu gore navedenih osobnih podataka pružatelj uspostavlja, prikuplja, vodi, koristi, obrađuje i čuva osobne podatke korisnika u zbirkama osobnih podataka za potrebe za koje je korisnik dao suglasnost.

Korisnik u bilo kojem trenutku putem e-mail adrese info@moliere.hr ili putem telefona (+386 40 502 666)  može zahtijevati ispravak osobnih podataka ili prestanak (trajni ili povremeni) korištenja osobnih podataka, u roku od 15 dana. Iznimno, pružatelj korisnika može u roku od 15 dana od postavljanja zahtjeva obavijestiti o razlozima zbog kojih brisanje, uvid, prijepis, kopiranje itd. ne može omogućiti te je obvezan takav razlog pokušati čim prije ukloniti. Sigurnost osobnih podataka se osigurava u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Gore navedeni osobni podaci se čuvaju sve dok korisnikov korisnički račun nije izbrisan, a pružatelj briše osobne podatke u roku od 30 dana od brisanja korisničkog računa.

Korisnik web mjesta i novosti je suglasan da pružatelj ne može jamčiti sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose putem elektroničke pošte ili weba te da se pružatelj ne može smatrati odgovornim u vezi toga.

Pružatelj će vaše osobne podatke, dobivene putem svojih stranica, pažljivo čuvati te ih neće dostavljati trećim osobama. Osobni podaci, koje korisnik dostavi prilikom korištenja web stranice ili sadržaja pružatelja bit će obrađeni i korišteni sa ciljem da se omogući usluga pružatelja i to za osiguranje slanja novosti korisniku i provjeru da li korisnik web stranicu i sadržaje pružatelja koristi odnosno sudjeluje u web aktivnostima pružatelja u skladu s ovim Uvjetima.

Osobni podaci će se prikupljati, obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. U slučaju bilo kakvih zlouporaba ili povreda a na zahtjev nadležnih tijela, osobni podaci, e-mail te IP adrese se dostavljaju policiji i drugim nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Bez suglasnosti odnosno bez dozvole korisnika pružatelj podatke koje dobije na svojoj web stranici ne prenosi i ne otkriva nikome izvan pružatelja, osim ako zakon određuje odnosno obvezuje drugačije.

Pružatelj može obrađivati i osobne podatke osoba s kojima se nalazi u ugovornom odnosu, koji su mu potrebni za ispunjavanje ugovornih obveza ili priznavanje prava iz ugovornog odnosa odnosno ukoliko ima pisanu privolu pojedinca za obradu osobnih podataka.

Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili pridruživanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, korištenje ili obavještavanje što uključuje prijenos, traženje blokiranje i brisanje. Osobni podaci korisnika se čuvaju i upotrebljavaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe.

Pružatelj kao voditelj zbirke osobnih podataka na zahtjev pojedinca – korisnika mora dopuniti ili ispraviti osobne podatke za koje se utvrdi da su nepotpuni, netočni ili neažurni; izbrisati osobne podatke, za koje to zahtjeva pojedinac a pružatelj nema posebni pravni interes za njihovo čuvanje; omogućiti uvid u katalog podataka, uvid u osobne podatke koji se nalaze u zbirci osobnih podataka a odnose se na njega te njihovo prepisivanje; dostaviti ispis osobnih podataka koji su sadržani u zbirci osobnih podataka a odnose se na njega; dostaviti popis osoba kojima su u skladu s čl. 11 Zakona o zaštiti osobnih podataka u određenom razdoblju podaci koji se nalaze u zbirci osobnih podataka a odnose se na pojedinca bili dostavljani.

Pružatelj će korisniku na njegov zahtjev u odnosu na podatke koji se na njega odnose omogućiti uvid u osobne podatke, njihovo prepisivanje ili kopiranje te ispis podataka, dostavit će mu popis osoba kojima su dostavljani osobni podaci, kada, temeljem koje osnove i za koju svrhu. Također, pružatelj će korisniku na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima koje prikuplja.

Prilikom svake posjete web stranici pružatelja na web poslužitelju se automatski pohranjuju dnevničke datoteke web poslužitelja (IP broj – broj koji identificira pojedinačno računalo odnosno drugi uređaj na webu, verziju preglednika, vrijeme posjete i slično). Pružatelj tako prikupljene podatke posebno ne obrađuje niti ih povezuje s drugim podacima.

Pružatelj se obvezuje da će štititi tajnost osobnih podataka korisnika web stranica. Prikupljene podatke će pružatelj koristiti isključivo za svrhe za koje će ih korisnici dostaviti i u okviru zakonskih odredbi. Osobne i kontakt podatke pružatelj neće koristiti za druge svrhe te ih bez izričite suglasnosti korisnika web stranica neće otkriti trećim osobama. Pružatelj će učiniti sve da osobne podatke zaštiti od bilo kakvog kršenja i zlouporaba.

Politika kolačića

Za optimizaciju web stranica, portala ili aplikacija (u nastavku zajednički navedeno kao web stranice) u smislu sistemske učinkovitosti, upotrebljivosti i osiguravanja korisnih informacija o uslugama pružatelja, u datotekama s dnevnicima na računalu korisnika pružatelj automatski prikuplja i sprema informacije. One uključuju adresu internetskog protokola korisnika (IP), vrstu preglednika i jezične postavke, operativni sustav, pružatelja internetskih usluga (ISP) i datum/vrijeme posjete.

Te podatke pružatelj koristi za učinkovito upravljanje web stranicama, kako bi saznao više o ponašanju korisnika na ukupnim web stranicama, da analizira trendove i da prikupi demografske podatke o korisnicima na cjelovit način. Prikupljeni podaci se mogu koristiti za usluge prodaje i oglašavanja te za komunikaciju (npr. za optimizaciju i poboljšanje korisničkog iskustva, koja osigurava atraktivnije ponude i usluge).

U slučaju korištenja podataka koji nisu osobni podaci zajedno s osobnim podacima s takvim  se podacima postupa kao s osobnim, sve dok su povezani.

Za podatke prikupljene putem kolačića ili drugim usporedivim tehnikama također se koristi izjava o zaštiti osobnih podataka iz ovih uvjeta.

Što je »kolačić«?

Web stranice, poruke elektroničke pošte, web usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije za optimizaciju usluga mogu koristiti takozvane kolačiće (cookies).

Kolačić je mala datoteka, uobičajeno sadrži niz slova i brojeva, koja se ostavlja na terminalskoj opremi korisnika (računalo, mobilni uređaj i slično; u ovim uvjetima zajednički navedeno kao: računalo), kad on posjeti web stranicu pružatelja (sa svojeg web poslužitelja pružatelj pošalje u datoteku kolačića preglednika na tvrdom disku korisnikovog računala). Ona, na primjer, na web stranici pružatelja omogućava prepoznavanje uređaja korisnika kada se uspostavi veza između web poslužitelja i web preglednika. Glavna svrha kolačića je da se web poslužitelju omogući da korisniku predstavi prilagođene web stranice koje omogućavaju da je doživljaj prilikom posjete web stranici pružatelja osobniji te da bolje odgovara osobnim potrebama korisnika. Kolačići se koriste i zato da pružatelj sazna više o načinu na koji korisnici koriste njegove web stranice, a pomažu i unaprijediti korisničko iskustvo prilikom posjete web stranici.

Kakve kolačiće koriste web stranice pružatelja?

Pružatelj na web stranicama može koristiti sljedeće vrste kolačića:

  • privremeni ili sesijski kolačići (session cookies): to su privremeni kolačići koji su pohranjeni u datoteci kolačića korisnikovog preglednika do kraja njegovog posjeta pregledniku (za vrijeme trajanja sesije pretraživanja i brišu se krajem sesije). Ti su kolačići obvezatni za pravilno djelovanje određenih aplikacija odnosno funkcionalnost web stranica pružatelja;
  • trajni ili spremljeni kolačići (persistent cookies): trajne kolačiće pružatelj može koristiti za poboljšanje korisničkog iskustva (npr. za spremanje informacija o registraciji, postavkama jezika i slično). Ti kolačići ostaju u datoteci kolačića korisnikovog preglednika za dulje razdoblje, dok se ne izbrišu. Taj vremenski okvir je ovisan o izboru koji korisnik navede u postavkama svog internetskog preglednika. Trajni kolačići omogućavaju da se informacije prenesu na web poslužitelj svaki put kada netko posjeti web stranicu. Trajni kolačići su također poznati kao prateći kolačići;
  • vlastiti kolačići (1st party cookies) su kolačići sa web stranice pružatelja koju korisnik posjećuje i mogu biti trajni ili privremeni. Web stranice te kolačiće koriste za pohranu informacija koje će ponovno upotrijebiti kada korisnik idući put posjeti to mjesto;
  • drugi kolačići (3rd party cookies) proizlaze iz drugih partnerskih web mjesta (koja na primjer mjere promet). Treće strane na taj način mogu prikupljati podatke o korisnicima sa različitih web mjesta i koriste ih za različite namjene, od oglašavanja, analitike pa sve do unaprjeđenja svojih proizvoda.

Više informacija o kolačićima je moguće naći na webu, na primjer na web stranici: http://www.allaboutcookies.org .

Kada je za korištenje odnosno za postavke kolačića potrebna suglasnost korisnika, pružatelj prije njihove uporabe odnosno stavljanja na uređaj korisnika (računalo) pribavlja suglasnost korisnika. Kada web stranica s korisnikom ima definiran odnos (korisnički račun, registracija, profil), pribavljanje suglasnosti je integrirano u procese registracije korisnika.

Kolačići trećih osoba

Za potrebe oglasa i za optimizaciju marketinške komunikacije pružatelj kao oglašivače koristi treće osobe. Treće osobe kao oglašivači koriste kolačiće za mjerenje učinkovitosti oglasa i prilagođavanje sadržaja oglasa. Informacije koje su prikupljene na strani oglašivača kao  trećih osoba, mogu uključivati podatke kao što su geo-lokacijski podaci (koji proizlaze iz IP adrese) ili kontakt podatke kao što su adrese elektroničke pošte, ako bi bili prikupljeni putem web stranice pružatelja.

Praćenje i analiza

Pružatelj za stalnu optimizaciju tržišnog komuniciranja na svojim web stranicama koristi analitičku programsku opremu Google Analytics od Google Inc., koja koristi kolačiće za potrebe analiziranja prometa (brojanje posjetitelja, identifikacija preglednika i ključnih riječi koje navode na mjesto, problemi u navigaciji). Web stranica odnosno pružatelj korisnika o njima obavještava i pridobiva njihovu suglasnost prije upotrebe odnosno prije stavljanja na uređaj korisnika (računalo).

To omogućava praćenje ponašanja na webu; na stupnju prikupljanja kolačića spremaju informacije o tome kako korisnici koriste web stranicu, uključujući i broj prikazanih stranica, mjesto odakle dolazi korisnik (geografska lokacija), vrijeme posjete i broj posjeta, da bi s time poboljšali web stranicu i osigurali dobro korisničko iskustvo. Ti podaci se prikupljaju putem pratećih kolačića. Podaci prikupljeni putem kolačića su anonimni i ne povezuju se s osobnim podacima. Pružatelj te podatke ne dijeli s trećim osobama, za samostalnu uporabu tih podataka. Ukoliko korisnik ne prihvati kolačiće ne sprema se niti jedan podatak.

  1. Kolačići web stranice moliere.hr
Ime kolaćiča Svrha Vrijeme kolačića Trgovačko društvo
__RequestVerificationToken XSS sigurnosna zaštita Do zatvaranja preglednika pružatelj
.ASPXAUTH Prijava »zapamti me« 14 dana od instalacije s web mjesta pružatelj
  1. Kolačići najčešćih vanjskih web stranica /servisa (kolačići trećih strana)
Ime kolačića Svrha Vrijeme kolačića Trgovačko društvo
ARRAffinity Briga za ispravno funkcioniranje MS Azure Do zatvaranja preglednika Microsoft Azure
WAWebSiteSID Briga za ispravno funkcioniranje MS Azure Do zatvaranja preglednika Microsoft Azure
_utma Statistika pregleda web stranice 2 godine Google Analytics
_utmb Statistika pregleda web stranice 30 minuta Google Analytics
_utmc Statistika pregleda web stranice Do zatvaranja preglednika Google Analytics
_utmz Statistika pregleda web stranice 6 mjeseci Google Analytics

U skladu sa zakonom dozvoljeno je tehničko spremanje podataka ili pristup njima isključivo radi prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže, ili ako je to nužno potrebno za osiguranje usluge informacijskog društva koju korisnik izričito zahtjeva. Pružatelj za te svrhe koristi sljedeće kolačiće i to vlastite sesijske kolačiće i to za sljedeću svrhu:

  • kolačići za autentifikaciju korisnika, koji su potrebni, da web mjesto zapamti korisnika, zatim, kada se korisnik prijavi za uslugu (kada se korisnik upiše sa svojim korisničkim imenom i geslom). Kolačić je potreban da korisnik dobije pristup sadržaju s ograničenim pristupom. U suprotnom slučaju korisnik bi se morao upisati na svakoj od pod-stranica web mjesta. Pružatelj koristi sesijski kolačić koji se izbriše kada se korisnik odjavi;
  • kolačiće za brojanje broja posjetitelja stanice; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je to potrebno za ispunjenje njihove svrhe odnosno najdulje za vrijeme trajanja pretrage te se brišu protekom sesije.U slučaju upotrebe funkcije: Zapamti me na web aplikaciji www.moliere.si pružatelj koristi također kolačiće za autentifikaciju korisnika, koji su potrebni da web mjesto zapamti korisnika a zatim kad se korisnik prijavi za uslugu (kada se korisnik upiše sa svojim korisničkim imenom i geslom), te također kada korisnik želi napustiti web mjesto (funkcija: Zapamti me). Kolačić je potreban, da korisnik dobije pristup web stranici, a da se ne mora upisati kod ponovne posjete web stranici. Pružatelj koristi trajni kolačić koji ostaje u datoteci kolačića korisnikovog preglednika za razdoblje od 14 dana od postavljanja. Za korištenje kolačića korisnik mora dati prethodnu suglasnost. Ukoliko je kolačić onemogućen, funkcija Zapamti me ne radi i (ponovna) prijava nije automatska, web portal odnosno web aplikacija i dalje rade bez mogućih ograničenja u funkcionalnosti.   

Prihvaćanje i onemogućavanje kolačića i slične tehnologije

Korisniku je omogućeno da prihvati ili odbije sve kolačiće na svim posjećenim web stranicama pri čemu treba voditi računa da većina preglednika automatski prihvaća kolačiće, odnosno da njihovu uporabu blokira na način da promijeni postavke na svojem internetskom pregledniku. Na primjer ukoliko koristi verziju Internet Explorer 8.0, mora poduzeti sljedeće korake: 1. izabere Alati a zatim Internet Postavke 2. klikne na tab Privatnost 3. koristi  klizač za odabir željene postavke, kod drugih internetskih preglednika, ako korisnik želi promijeniti postavke preglednika ili izbrisati kolačiće, korisnik treba slijediti uputstva konkretnog preglednika.

Ako su kolačići onemogućeni, neke od funkcija ili potpuna funkcionalnost web stranica nije na raspolaganju odnosno neće pravilno funkcionirati.

Odgovornost

Pružatelj ne jamči da će web stranica ili njene pod-stranice (uključivo sa svim sadržajima), biti uvijek na raspolaganju, te da će korištenje web stranice biti sigurno i neprekinuto. Također, pružatelj nije odgovoran za mrežne i telefonske veze, uključujući pokrivenost područja ili prekid veze kao ni za bilo koju štetu koja bi nastala zbog uporabe web stranice, kao što je gubitak podataka, gubitak programa te s time povezani troškovi ili bilo kakvu sličnu štetu.

Sigurnost i trećeosobe

Pružatelj je uspostavio tehnologiju i pravila radi zaštite privatnosti korisnika od neovlaštenog pristupa i nedozvoljenog korištenja. Pružatelj će mjere usklađivati paralelno s razvojem tehnologije.

Savjet korisnicama

Korisnicima savjetujemo da web stranicu koriste u skladu sa općim uvjetima korištenja te naknadnim uputama pružatelja. Korisnici moraju biti svjesni da su, usprkos uloženoj pažnji i nadzoru usluga, moguće zlouporabe web stranice od strane trećih osoba a za koje pružatelj ne odgovara.

Promjena i kršenje uvjeta

Uvjeti su pripremljeni na podlozi važećeg zakonodavstva, uzimajući u obzir preporuke Povjerenika za informiranje Republike Slovenije, pri čemu su također korišteni materijali i druge informacije dostupne putem web stranice Povjerenika za informiranje (Javne informacije Slovenije, Povjerenika za informiranje).

Ove uvjete pružatelj može povremeno ažurirati u skladu s promjenama usluga i djelatnosti te temeljem povratnih informacija korisnika. Kada pružatelj to učini, mijenja se i datum ažuriranja na kraju uvjeta. Pružatelj zadržava pravo promijeniti opće uvjete bez prethodne napomene, a izmjene stupaju na snagu sa samom objavom.

Ukoliko bi pružatelj bitno promijenio način na koji koristi odnosno obrađuje osobne podatke, prije uvođenja promjena korisnike će obavijestiti na vidljivom mjestu odnosno neposrednom obavijesti ili po potrebi zahtijevati njihovu privolu.

Pružatelj preporučuje da korisnici redovito pregledavaju ove uvjete, da budu trajno obavješteni o uvjetima korištenja te o načinu na koji pružatelj osigurava njihovu privatnost. Pružatelj zadržava pravo da korisnicima koji krše opće uvjete ili postupaju protivno njima onemoguće pristup do sadržaja ili web stranice. Ako korisnik svojim postupanjem pružatelju ili ponuditelju nanese bilo kakvu štetu za takvu štetu odgovara u cijelosti, moralno, materijalno i kazneno.

Molimo da nam eventualna kršenja pravila prilikom korištenja web stranice od strane drugih korisnika prijavite na e-mail adresu info@moliere.hr ili na adresu društva, MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče.

Kontakt s pružateljem

Pitanja, primjedbe i pritužbe koji su na bilo koji način povezani s ovim web mjestom ili sadržajima, možete nasloviti na pružatelja putem adrese elektroničke pošte info@moliere.hr ili na adresu društva, MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče.

Korisnici nas u vezi ovih općih uvjeta, politike čuvanja osobnih podataka ili u vezi njihovih iskustava prilikom korištenja naših web stranica mogu kontaktirati na adresu elektroničke pošte info@moliere.hr .

Mogući sporovi i mjerodavno pravo

U skladu sa zakonskim propisima, pružatelj niti jednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova koji bi postupak potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, ne priznaje kao nadležnog za rješavanje potencijalnog potrošačkog spora.

Ukoliko bi zbog korištenja web stranice ili novosti došlo do bilo kakvog spora između pružatelja i korisnika, mjerodavno je isključivo pravo Republike Slovenije, a nadležan je sud u Ljubljani.

Uvjeti se koriste od dana prihvaćanja do opoziva odnosno do moguće izmjene.

Uvjeti su ažurirani s danom 24.10.2022

Ljubljana, 24.10.2022

MOLIERE, trgovina s prehranom i dodacima prehrani za konje, Nina Šoster Bedenk s.p.