PRIVATNOST I KOLAČIĆI

Pružatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika koje je korisnik unio u registracijski obrazac prilikom kreiranja korisničkog računa na web mjestu: ime i prezime odnosno tvrtka korisnika, adresa, broj telefona, e-mail adresa te mogući drugi podaci koje korisnik dobrovoljno otkrije pružatelju. Pružatelj navedene osobne podatke obrađuje za potrebe pružanja usluge web trgovine (što uključuje kupovanje u web trgovini, dostavu robe korisniku itd.). Istovjetne osobne podatke pružatelj prikuplja i u slučaju da korisnik koristi web trgovinu pružatelja bez prethodne registracije, tj. kao gost.

Obrada prethodno navedenih osobnih podataka je nužna kako bi se omogućio pristup do web portala i do svih usluga koje su dostupne u web trgovini pružatelja (uključujući dostavu robe korisniku), radi čega je suglasnost za obradu osobnih podataka, dostavljenih u obrascu za registraciju, uvjet za uspješnu registraciju na web stranici kao i za naručivanje robe u web trgovini u svojstvu gosta.

Pružatelj pribavljene osobne podatke korisnika može obrađivati i u informativne svrhe i za promociju robe koju nudi u web trgovini i u fizičkom prodajnom mjestu, te za sve druge promocijske namjene.

Pružatelj osobne podatke korisnika sprema i obrađuje za gore navedene svrhe samo u slučaju kada je korisnik za to dao izričitu suglasnost te na sljedeći način:

  • korisnik web stranice označavanjem posebne kućice prilikom prve registracije u web trgovini ili prilikom slanja narudžbe u web trgovini kao gost, daje suglasnost pružatelju da pružatelj sve osobne podatke koje je korisnik upisao u obrazac za registraciju odnosno u obrazac za naručivanje, obrađuje za potrebu pružanja usluge web trgovine;
  • korisnik web stranice označavanjem posebne kućice prilikom prve registracije u web trgovini ili prilikom slanja narudžbe u web trgovini kao gost, daje suglasnost pružatelju za obradu e-mail adrese korisnika za potrebe neposrednog obavještavanja o pogodnostima te slanja promidžbenih poruka i za potrebe anketiranja.

Ukoliko korisnik ne bi označio da je suglasan sa korištenjem njegovih osobnih podataka za bilo koju od gore navedenih namjena, pružatelj njegove osobne podatke za te svrhe neće koristiti, s time da u slučaju da korisnik uskrati suglasnost za potrebe web trgovine, pružatelj usluge ne može osigurati mogućnost korištenja usluga web trgovine niti je moguća registracija korisnika.

Pružatelj od korisnika web stranice i web aplikacija prikuplja samo one podatke koje dobije dobrovoljno. Osobne podatke pružatelj prikuplja samo u slučaju kada je to potrebno zbog sudjelovanja u određenoj radnji, s time da je takvo sudjelovanje, kao dostava osobnih podataka, isključivo dobrovoljno.

Nakon što pribavi suglasnost korisnika za obradu gore navedenih osobnih podataka pružatelj uspostavlja, prikuplja, vodi, koristi, obrađuje i čuva osobne podatke korisnika u zbirkama osobnih podataka za potrebe za koje je korisnik dao suglasnost.

Korisnik u bilo kojem trenutku putem e-mail adrese info@moliere.hr ili putem telefona (+386 40 502 666)  može zahtijevati ispravak osobnih podataka ili prestanak (trajni ili povremeni) korištenja osobnih podataka, u roku od 15 dana. Iznimno, pružatelj korisnika može u roku od 15 dana od postavljanja zahtjeva obavijestiti o razlozima zbog kojih brisanje, uvid, prijepis, kopiranje itd. ne može omogućiti te je obvezan takav razlog pokušati čim prije ukloniti. Sigurnost osobnih podataka se osigurava u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Gore navedeni osobni podaci se čuvaju sve dok korisnikov korisnički račun nije izbrisan, a pružatelj briše osobne podatke u roku od 30 dana od brisanja korisničkog računa.

Korisnik web mjesta i novosti je suglasan da pružatelj ne može jamčiti sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose putem elektroničke pošte ili weba te da se pružatelj ne može smatrati odgovornim u vezi toga.

Pružatelj će vaše osobne podatke, dobivene putem svojih stranica, pažljivo čuvati te ih neće dostavljati trećim osobama. Osobni podaci, koje korisnik dostavi prilikom korištenja web stranice ili sadržaja pružatelja bit će obrađeni i korišteni sa ciljem da se omogući usluga pružatelja i to za osiguranje slanja novosti korisniku i provjeru da li korisnik web stranicu i sadržaje pružatelja koristi odnosno sudjeluje u web aktivnostima pružatelja u skladu s ovim Uvjetima.

Osobni podaci će se prikupljati, obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. U slučaju bilo kakvih zlouporaba ili povreda a na zahtjev nadležnih tijela, osobni podaci, e-mail te IP adrese se dostavljaju policiji i drugim nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Bez suglasnosti odnosno bez dozvole korisnika pružatelj podatke koje dobije na svojoj web stranici ne prenosi i ne otkriva nikome izvan pružatelja, osim ako zakon određuje odnosno obvezuje drugačije.

Pružatelj može obrađivati i osobne podatke osoba s kojima se nalazi u ugovornom odnosu, koji su mu potrebni za ispunjavanje ugovornih obveza ili priznavanje prava iz ugovornog odnosa odnosno ukoliko ima pisanu privolu pojedinca za obradu osobnih podataka.

Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili pridruživanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, korištenje ili obavještavanje što uključuje prijenos, traženje blokiranje i brisanje. Osobni podaci korisnika se čuvaju i upotrebljavaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe.

Pružatelj kao voditelj zbirke osobnih podataka na zahtjev pojedinca – korisnika mora dopuniti ili ispraviti osobne podatke za koje se utvrdi da su nepotpuni, netočni ili neažurni; izbrisati osobne podatke, za koje to zahtjeva pojedinac a pružatelj nema posebni pravni interes za njihovo čuvanje; omogućiti uvid u katalog podataka, uvid u osobne podatke koji se nalaze u zbirci osobnih podataka a odnose se na njega te njihovo prepisivanje; dostaviti ispis osobnih podataka koji su sadržani u zbirci osobnih podataka a odnose se na njega; dostaviti popis osoba kojima su u skladu s čl. 11 Zakona o zaštiti osobnih podataka u određenom razdoblju podaci koji se nalaze u zbirci osobnih podataka a odnose se na pojedinca bili dostavljani.

Pružatelj će korisniku na njegov zahtjev u odnosu na podatke koji se na njega odnose omogućiti uvid u osobne podatke, njihovo prepisivanje ili kopiranje te ispis podataka, dostavit će mu popis osoba kojima su dostavljani osobni podaci, kada, temeljem koje osnove i za koju svrhu. Također, pružatelj će korisniku na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima koje prikuplja.

Prilikom svake posjete web stranici pružatelja na web poslužitelju se automatski pohranjuju dnevničke datoteke web poslužitelja (IP broj – broj koji identificira pojedinačno računalo odnosno drugi uređaj na webu, verziju preglednika, vrijeme posjete i slično). Pružatelj tako prikupljene podatke posebno ne obrađuje niti ih povezuje s drugim podacima.

Pružatelj se obvezuje da će štititi tajnost osobnih podataka korisnika web stranica. Prikupljene podatke će pružatelj koristiti isključivo za svrhe za koje će ih korisnici dostaviti i u okviru zakonskih odredbi. Osobne i kontakt podatke pružatelj neće koristiti za druge svrhe te ih bez izričite suglasnosti korisnika web stranica neće otkriti trećim osobama. Pružatelj će učiniti sve da osobne podatke zaštiti od bilo kakvog kršenja i zlouporaba.

Politika kolčića

Za optimizaciju web stranica, portala ili aplikacija (u nastavku zajednički navedeno kao web stranice) u smislu sistemske učinkovitosti, upotrebljivosti i osiguravanja korisnih informacija o uslugama pružatelja, u datotekama s dnevnicima na računalu korisnika pružatelj automatski prikuplja i sprema informacije. One uključuju adresu internetskog protokola korisnika (IP), vrstu preglednika i jezične postavke, operativni sustav, pružatelja internetskih usluga (ISP) i datum/vrijeme posjete.

Te podatke pružatelj koristi za učinkovito upravljanje web stranicama, kako bi saznao više o ponašanju korisnika na ukupnim web stranicama, da analizira trendove i da prikupi demografske podatke o korisnicima na cjelovit način. Prikupljeni podaci se mogu koristiti za usluge prodaje i oglašavanja te za komunikaciju (npr. za optimizaciju i poboljšanje korisničkog iskustva, koja osigurava atraktivnije ponude i usluge).

U slučaju korištenja podataka koji nisu osobni podaci zajedno s osobnim podacima s takvim  se podacima postupa kao s osobnim, sve dok su povezani. Za podatke prikupljene putem kolačića ili drugim usporedivim tehnikama također se koristi izjava o zaštiti osobnih podataka iz ovih uvjeta.

Što je »kolačić«?

 Web stranice, poruke elektroničke pošte, web usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije za optimizaciju usluga mogu koristiti takozvane kolačiće (cookies).

Kolačić je mala datoteka, uobičajeno sadrži niz slova i brojeva, koja se ostavlja na terminalskoj opremi korisnika (računalo, mobilni uređaj i slično; u ovim uvjetima zajednički navedeno kao: računalo), kad on posjeti web stranicu pružatelja (sa svojeg web poslužitelja pružatelj pošalje u datoteku kolačića preglednika na tvrdom disku korisnikovog računala). Ona, na primjer, na web stranici pružatelja omogućava prepoznavanje uređaja korisnika kada se uspostavi veza između web poslužitelja i web preglednika. Glavna svrha kolačića je da se web poslužitelju omogući da korisniku predstavi prilagođene web stranice koje omogućavaju da je doživljaj prilikom posjete web stranici pružatelja osobniji te da bolje odgovara osobnim potrebama korisnika. Kolačići se koriste i zato da pružatelj sazna više o načinu na koji korisnici koriste njegove web stranice, a pomažu i unaprijediti korisničko iskustvo prilikom posjete web stranici.

Kakve kolačiće koriste web stranice pružatelja?

Pružatelj na web stranicama može koristiti sljedeće vrste kolačića:

  • privremeni ili sesijski kolačići (session cookies): to su privremeni kolačići koji su pohranjeni u datoteci kolačića korisnikovog preglednika do kraja njegovog posjeta pregledniku (za vrijeme trajanja sesije pretraživanja i brišu se krajem sesije). Ti su kolačići obvezatni za pravilno djelovanje određenih aplikacija odnosno funkcionalnost web stranica pružatelja;
  • trajni ili spremljeni kolačići (persistent cookies): trajne kolačiće pružatelj može koristiti za poboljšanje korisničkog iskustva (npr. za spremanje informacija o registraciji, postavkama jezika i slično). Ti kolačići ostaju u datoteci kolačića korisnikovog preglednika za dulje razdoblje, dok se ne izbrišu. Taj vremenski okvir je ovisan o izboru koji korisnik navede u postavkama svog internetskog preglednika. Trajni kolačići omogućavaju da se informacije prenesu na web poslužitelj svaki put kada netko posjeti web stranicu. Trajni kolačići su također poznati kao prateći kolačići;
  • vlastiti kolačići (1st party cookies) su kolačići sa web stranice pružatelja koju korisnik posjećuje i mogu biti trajni ili privremeni. Web stranice te kolačiće koriste za pohranu informacija koje će ponovno upotrijebiti kada korisnik idući put posjeti to mjesto;
  • drugi kolačići (3rd party cookies) proizlaze iz drugih partnerskih web mjesta (koja na primjer mjere promet). Treće strane na taj način mogu prikupljati podatke o korisnicima sa različitih web mjesta i koriste ih za različite namjene, od oglašavanja, analitike pa sve do unaprjeđenja svojih proizvoda.

Više informacija o kolačićima je moguće naći na webu, na primjer na web stranici: http://www.allaboutcookies.org.

Kada je za korištenje odnosno za postavke kolačića potrebna suglasnost korisnika, pružatelj prije njihove uporabe odnosno stavljanja na uređaj korisnika (računalo) pribavlja suglasnost korisnika. Kada web stranica s korisnikom ima definiran odnos (korisnički račun, registracija, profil), pribavljanje suglasnosti je integrirano u procese registracije korisnika.

Kolačići trećih osoba

Za potrebe oglasa i za optimizaciju marketinške komunikacije pružatelj kao oglašivače koristi treće osobe. Treće osobe kao oglašivači koriste kolačiće za mjerenje učinkovitosti oglasa i prilagođavanje sadržaja oglasa. Informacije koje su prikupljene na strani oglašivača kao  trećih osoba, mogu uključivati podatke kao što su geo-lokacijski podaci (koji proizlaze iz IP adrese) ili kontakt podatke kao što su adrese elektroničke pošte, ako bi bili prikupljeni putem web stranice pružatelja.

Praćenje i analiza

Pružatelj za stalnu optimizaciju tržišnog komuniciranja na svojim web stranicama koristi analitičku programsku opremu Google Analytics od Google Inc., koja koristi kolačiće za potrebe analiziranja prometa (brojanje posjetitelja, identifikacija preglednika i ključnih riječi koje navode na mjesto, problemi u navigaciji). Web stranica odnosno pružatelj korisnika o njima obavještava i pridobiva njihovu suglasnost prije upotrebe odnosno prije stavljanja na uređaj korisnika (računalo).

To omogućava praćenje ponašanja na webu; na stupnju prikupljanja kolačića spremaju informacije o tome kako korisnici koriste web stranicu, uključujući i broj prikazanih stranica, mjesto odakle dolazi korisnik (geografska lokacija), vrijeme posjete i broj posjeta, da bi s time poboljšali web stranicu i osigurali dobro korisničko iskustvo. Ti podaci se prikupljaju putem pratećih kolačića. Podaci prikupljeni putem kolačića su anonimni i ne povezuju se s osobnim podacima. Pružatelj te podatke ne dijeli s trećim osobama, za samostalnu uporabu tih podataka. Ukoliko korisnik ne prihvati kolačiće ne sprema se niti jedan podatak.

  1. Kolačići web stranice moliere.hr
Ime kolačića Svrha Vrijeme kolačića Trgovačko društvo
__RequestVerificationToken XXS sigurnosna
zaštita
Do zatvaranja preglednika pružatelj
.ASPXAUTH Prijava »zapamti me« 14 dana od instalacije s web mjesta pružatelj
  1. Kolačići najčešćih vanjskih web stranica /servisa (kolačići trećih strana)
Ime kolačića Svrha Vrijeme kolačiča Trgovačko društvo
ARRAffinity Briga za ispravno funkcioniranje MS Azure Do zatvaranja preglednika Microsoft Azure
WAWebSiteSID Briga za ispravno funkcioniranje MS Azure Do zatvaranja preglednika Microsoft Azure
_utma Statistika pregleda web stranice 2 godine Google Analytics
_utmb Statistika pregleda web stranice 30 minuta Google Analytics
_utmc Statistika pregleda web stranice Do zatvaranja preglednika Google Analytics
_utmz Statistika pregleda web stranice 6 mjeseci Google Analytics

U skladu sa zakonom dozvoljeno je tehničko spremanje podataka ili pristup njima isključivo radi prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže, ili ako je to nužno potrebno za osiguranje usluge informacijskog društva koju korisnik izričito zahtjeva. Pružatelj za te svrhe koristi sljedeće kolačiće i to vlastite sesijske kolačiće i to za sljedeću svrhu:

  • kolačići za autentifikaciju korisnika, koji su potrebni, da web mjesto zapamti korisnika, zatim, kada se korisnik prijavi za uslugu (kada se korisnik upiše sa svojim korisničkim imenom i geslom). Kolačić je potreban da korisnik dobije pristup sadržaju s ograničenim pristupom. U suprotnom slučaju korisnik bi se morao upisati na svakoj od pod-stranica web mjesta. Pružatelj koristi sesijski kolačić koji se izbriše kada se korisnik odjavi;
  • kolačiće za brojanje broja posjetitelja stanice; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je to potrebno za ispunjenje njihove svrhe odnosno najdulje za vrijeme trajanja pretrage te se brišu protekom sesije.

U slučaju upotrebe funkcije: Zapamti me na web aplikaciji www.moliere.si pružatelj koristi također kolačiće za autentifikaciju korisnika, koji su potrebni da web mjesto zapamti korisnika a zatim kad se korisnik prijavi za uslugu (kada se korisnik upiše sa svojim korisničkim imenom i geslom), te također kada korisnik želi napustiti web mjesto (funkcija: Zapamti me). Kolačić je potreban, da korisnik dobije pristup web stranici, a da se ne mora upisati kod ponovne posjete web stranici. Pružatelj koristi trajni kolačić koji ostaje u datoteci kolačića korisnikovog preglednika za razdoblje od 14 dana od postavljanja. Za korištenje kolačića korisnik mora dati prethodnu suglasnost. Ukoliko je kolačić onemogućen, funkcija Zapamti me ne radi i (ponovna) prijava nije automatska, web portal odnosno web aplikacija i dalje rade bez mogućih ograničenja u funkcionalnosti.

Prihvaćanje i onemogućavanje kolačića i slične tehnologije

Korisniku je omogućeno da prihvati ili odbije sve kolačiće na svim posjećenim web stranicama pri čemu treba voditi računa da većina preglednika automatski prihvaća kolačiće, odnosno da njihovu uporabu blokira na način da promijeni postavke na svojem internetskom pregledniku. Na primjer ukoliko koristi verziju Internet Explorer 8.0, mora poduzeti sljedeće korake: 1. izabere Alati a zatim Internet Postavke 2. klikne na tab Privatnost 3. koristi  klizač za odabir željene postavke, kod drugih internetskih preglednika, ako korisnik želi promijeniti postavke preglednika ili izbrisati kolačiće, korisnik treba slijediti uputstva konkretnog preglednika.

Ako su kolačići onemogućeni, neke od funkcija ili potpuna funkcionalnost web stranica nije na raspolaganju odnosno neće pravilno funkcionirati.